nlcg.no NLCG

nlcg.no
Title: NLCG
Keywords:
Description: NLCG S?k S?k dette nettstedet: Hoved meny Forsiden Retningslinjer for lungekreft, mesoteliom og thymom Retningslinjer for str?leterapi Pasientinformasjon Om NLCG Organisasjon og kontaktinfo Kommende m
nlcg.no is ranked 29593748 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $257. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. nlcg.no has 43% seo score.

nlcg.no Information

Website / Domain: nlcg.no
Website IP Address: 213.236.166.143
Domain DNS Server: ns.fastname.no,ns2.fastname.no

nlcg.no Rank

Alexa Rank: 29593748
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

nlcg.no Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $257
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $21
Yearly Revenue: $257
Daily Unique Visitors 65
Monthly Unique Visitors: 1,950
Yearly Unique Visitors: 23,725

nlcg.no WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control store, no-cache, must-revalidate,post-check=0, pre-check=0
Date Fri, 05 Aug 2016 11:41:14 GMT
Server Apache/2.2.14 (Ubuntu)
Content-Type text/html; charset=utf-8

nlcg.no Keywords accounting

Keyword Count Percentage

nlcg.no Traffic Sources Chart

nlcg.no Similar Website

Domain Site Title

nlcg.no Alexa Rank History Chart

nlcg.no aleax

nlcg.no Html To Plain Text

NLCG S?k S?k dette nettstedet: Hoved meny Forsiden Retningslinjer for lungekreft, mesoteliom og thymom Retningslinjer for str?leterapi Pasientinformasjon Om NLCG Organisasjon og kontaktinfo Kommende m?ter og referater Publikasjoner Nasjonale studier Studier ved enkelt-sykehus Uttalelser, foredrag, nyhetsbrev etc Linker Velkommen! Hovedinnholdet p? nettsidene til NLCG er handlings- programmet, men her ligger ogs? annen nyttig informasjon for lungekreft-interesserte leger, pasienter, p?r?rende og andre. Ansvarlig for sidene er Styret i Norsk lungekreftgruppe (se link til h?yre). Vi h?per internettsidene gir den informasjonen man forventer ? finne, men forslag til endringer er selvsagt sv?rt velkomne! Logg inn Brukernavn: * Passord: * Opprett ny konto Bestill nytt passord Nye norske lungekreftpublikasjoner Analysis of the immune microenvironment in resected non-small cell lung cancer: the prognostic value of different T lymphocyte markers. Fusion genes with ALK as recurrent partner in ependymoma-like gliomas: a new brain tumor entity? Detection of disseminated tumor cells in lymph nodes from patients with early stage non-small cell lung cancer. Asbestos textile production linked to malignant peritoneal and pleural mesothelioma in women: Analysis of 28 cases in Southeast China. Low muscle mass is associated with chemotherapy-induced haematological toxicity in advanced non-small cell lung cancer. TP53 Mutation Spectrum in Smokers and Never Smoking Lung Cancer Patients. Prognostic relevance of estrogen receptor α, β and aromatase expression in non-small cell lung cancer. Epithelial-mesenchymal transition and FOXA genes during tobacco smoke carcinogen induced transformation of human bronchial epithelial cells. A unique set of 6 circulating microRNAs for early detection of non-small cell lung cancer. Lymphangiogenic Markers and Their Impact on Nodal Metastasis and Survival in Non-Small Cell Lung Cancer--A Structured Review with Meta-Analysis. Cancer Associated Fibroblasts in Stage I-IIIA NSCLC: Prognostic Impact and Their Correlations with Tumor Molecular Markers. Lung cancer treatment is influenced by income, education, age and place of residence in a country with universal health coverage. The presence of intraepithelial CD45RO+ cells in resected lymph nodes with metastases from NSCLC patients is an independent predictor of disease-specific survival. Importance of tumor infiltrating lymphocytes in non-small cell lung cancer? An Integrated Prognostic Classifier for Stage I Lung Adenocarcinoma Based on mRNA, microRNA, and DNA Methylation Biomarkers. Comprehensive genomic profiles of small cell lung cancer. Systematic evaluation of pembrolizumab dosing in patients with advanced non-small cell lung cancer. Skeletal muscle radiodensity is prognostic for survival in patients with advanced non-small cell lung cancer. Rituximab efficiently depletes B cells in lung tumors and normal lung tissue. Activity of pemetrexed-based regimen as first-line chemotherapy for advanced non-small cell lung cancer with asymptomatic inoperable brain metastasis: a retrospective study. mer Nyheter Handlingsprogrammet for lungekreft, mesoteliom og thymom er n? revidert, og er lagt ut her (17.6.16) Programmet for det ?rlige nasjonale, tverrfaglige lungekreftm?tet som arrangeres i samarbeid mellom NLCG og Kreftforeningens nasjonale kompetansesenter for lungekreft er n? lagt ut. M?tet holdes p? Radiumhospitalet 27. mai. (8.4.16) NTNU og HUNT-milj?et arrangerer et biomark?r-m?te i Trondheim 16. og 17. juni, med relevans ogs? for lungekreft. Flere sentrale internasjonale forskere deltar. Se her for informasjon og p?melding (19.3.16) Oluf DImitri R?e og medarbeidere mottok nylig USD 300.000 i st?tte fra et amerikansk forskningsfond for sin forskning innen tidlig-mark?rer for lungekreft. Les mer her (13.2.16) NLCG avholder det ?rlige nasjonale tverrfaglige v?rm?tet for lungekreft fredag 27. mai, kl 0930-15, ved Radiumhospitalet. Program og p?meldingsinfo kommer senere, men ett av temaene blir "ting som ikke gikk som planlagt", eller hva som kan l?res av ulike "feil" /u?nskede hendelser etc. Her oppfordres alle til ? melde inn forslag til l?rerike kasuistikker som utgangspunkt for diskusjon (21.1.16) Den 11. februar arrangerer Dagens Medisin et s?kalt Arena-m?te med lungekreft som tema. Dette blir et "politisk" m?te, med bl.a. dyre medikamenter og screening p? dagsorden.(21.1.16) Nordic Thoracic Oncology Group, som er et samarbeidsorgan for lungekreftgruppene i Norden, arrangerer sitt biannuale storm?te med tema fra hele spektret innen torakal kreftdiagnostikk/behandling i Stockholm 7.-10. april. Se invitasjonsbrev og program (21.1.16) ?rets BI Cancer Research Award gikk til Janna Berg! (21.11.15) Norsk lungekreftgruppes screening-arbeidsgruppe arrangerer et informasjons- og diskusjonsm?te om lungekreftscreening 10.12.15, p? Radiumhospitalet. M?tet er gratis, for informasjon og p?melding se her (28.10.15) 4th NORDIC PATHOLOGY MEETING (NPM) on HISTOLOGY & BIOMARKERS in NSCLC arrangeres p? Arlanda 21.-22. jan 2016. Relevant for b?de lungeleger, onkologer i tillegg til patologer og molekyl?rbiologer ved mol-pat-laboratorier. Mer info her (19.9.15). Verdenskongressen for lungekreft (WCLC) arrangeres i Denver 6. -9. september. I etterkant av denne arrangeres et nordisk "Best of WCLC"-m?te p? Gardermoen den 9.-10. oktober. M?tet er gratis, for informasjon og p?melding se her (3.9.15) TREM-studien med tredjegenerasjons EGFR-hemmer for pasienter som progredierer p? EGFR-TKI er n? ?pna, info er lagt ut her (11.08.15) I slutten av august arrangerer ETOP (sammenslutning av europeiske lungekreftgrupper som NLCG) et workshop som dekker hele lungekreftfeltet, og ser ut til ? v?re et meget godt m?te. NLCG er medlem i ETOP, og m?tet er derfor gratis for den som melder seg via NLCG f?r 15. juni, og reise vil bli dekket (19.5.15). Handlingsprogrammet er n? revidert, og inneholder retningslinjer for utredning og behandling av lungekreft, mesoteliom og thymom (11.5.15) BI Lung cancer research award skal ogs? i ?r deles ut p? Onkologisk forum. Prisen er p? inntil 40.000 kroner, og g?r til ?rets beste poster/vitenskapelige innlegg innen lungekreftfeltet. Se her for s?knadsskjema og ytterligere informasjon - s?knadsfrist 20. oktober (12.04.15). Det ligger n? en link til en smart kalkulator for beregning av volumdoblings-tid som er nyttig i vurdering av benign/malign lesjon under linkesamlinga v?r (10.4.15) Norsk lungekreftgruppe i samarbeid med Kreftforeningens nasjonale kompetansemilj? for lungekreft inviterer til tverrfaglig nasjonalt m?te om lungekreft ved Radiumhospitalet, 22. mai. Hold av datoen! (20.2.15) ?rets BI Cancer Research Award gikk til Oluf Dimitri R?e og Robin Mjelle (20.11.14) To nye studier starter n? opp, henholdsvis for MESOTELIOM (vedlikehold etter 4-6 kurer platinum/pemetrexed) og PLATEEPITELKARSINOM (kjemoterapidublett +/- PARP-hemmeren veliparib i f?rstelinje). (8.11.14) BI Lung cancer research award skal ogs? i ?r deles ut p? Onkologisk forum. Prisen er p? inntil 40.000 kroner, og g?r til ?rets beste poster/vitenskapelige innlegg innen lungekreftfeltet. Se her for s?knadsskjema og ytterligere informasjon - s?knadsfrist 1. november (18.10.14). CREST-studien som flere norske str?leavdelinger deltok i er n? publisert i Lancet Oncology (2.10.14) Program for ?rets Onkologisk forum (19.-21. november) er n? tiln?rmet klart (25.9.14) Utredningsalgoritmen for SCLC-begrenset sykdom er n? endret, ved at PET-CT anbefales som ledd i utredning av alle SCLC som potensielt kan gjennomg? kurativ behandling. Dette er som beskrevet i protokollen til Thora-studien og kommer formelt inn i handlingsprogrammet i l?pet av kort tid (16.6.14) Informasjon om IDA-studien er n? lagt ut, inkl. fullstendig protokoll. (27.5.14) Tverrfaglig regionalt m?te om lungekreft ble arrangert ved Radiumhospitalet 23. mai, kl 0930-1500. Informasjon om m?tet finnes her (1.4.14, oppdatert 26.5.14) NLCG har f?tt nytt styre! (2.12.13, oppdatert 3.2.14 (etter konstituering)) Program og invitasjon for Nordic Thoracic Oncology Symposium er lagt ut (2.12.13) ?rets BI Cancer Research Award gikk til Marius Lund-Iversen (2.12.13) Referat fra NLCGs medlemsm?te under ?rets Onkologisk forum i Bergen 20-22/11 er n? lagt ut (2.12.13) Rutinemessig immunhistokjemisk testing for ALK-translokasjon anbefales innf?rt (9.10.13) Oppsummeringsm?te etter Verdenskongressen for lungekreft holdes i K?benhavn 13. desember (9.10.13) NLCG har utarbeidet en uttalelse ang?ende protonbestr?ling ved lungekreft (4.10.13) Tverrfaglig, regionalt lungekreftm?te ble arrangert 7. juni ved DNR. Se referat og hele m?tet her (11.6.13) "App" for vurdering om pasienter passer inn i p?g?ende kliniske studier ved Oslo universitetssykehus er n? oppdatert (16.5.13) Rutinemessig testing for EGFR-mutasjoner ved plateepitelkarsinomer avsluttes n?, men kontinueres for andre subtyper (8.3.13) Godkjente statutter for NLCG er lagt ut (2.2.13) Oppdatert info om kliniske studier er lagt ut (2.2.13) Referat fra styringsgruppem?tet 21.11.12 er n? lagt ut (2.2.13) JVBA-studien for NSCLC (2. linje) er n? lukket pga fulltallighet (15.1.13) CREST-studien for sm?cellet lungekreft, utbredt sykdom, er n? lukket for inklusjon pga fulltallighet (28.11.12) Overlege Hans Henrik Str?m mottok "BI Cancer Research Award" under Onkologisk forum. Les mer her. (23.11.12) Programmet til ?rets onkologisk forum er lagt ut (16.10.12, oppdatert 24.10: inkludert styringsgruppem?tet onsdag kveld) Brukere oppfordres til ? registrere seg med epostadresser. Leger blir ved registrering antatt som "medlemmer" av NLCG, og f?r i henhold til styrevedtak m?terett i styringsgruppem?ter til NLCG (3.9.12). Automatisk generering av lister med pubmed-indekserte norske lungekreftpublikasjoner skal n? fungere (3.9.12) Vedlikeholdsbehandlings-konseptet er for tiden til vurdering i HDir, og NLCG avventer uttalelse derfra f?r endelig konklusjon trekkes (29.8.12) NLCG er n? medlem i European Thoracic Oncology Platform, ETOP, en sammenslutning av europeiske lungekreftgrupper (ekstern lenke) (2.7.12) Informasjon om nye studier er lagt ut (3.5.12) Nytt styre i NLCG er n? valgt (16.11.11) Les mer Copyright (C) 2010 Norsk Lunge Cancer Gruppe.

nlcg.no Whois

% Kopibeskyttet, se http://www.norid.no/domenenavnbaser/whois/kopirett.html
% Rights restricted by copyright. See http://www.norid.no/domenenavnbaser/whois/kopirett.en.html
Domain Information
NORID Handle...............: NLC10D-NORID
Domain Name................: nlcg.no
Domain Holder Handle.......: VPDA3O-NORID
Registrar Handle...........: REG334-NORID
Legal-c Handle.............: SS4019P-NORID
Tech-c Handle..............: IAFR5R-NORID
Tech-c Handle..............: IAFH4R-NORID
Name Server Handle.........: NSFA33H-NORID
Name Server Handle.........: NSFA45H-NORID
DNSSEC.....................: Signed
DS Key Tag  1...........: 14125
Algorithm  1...........: 8
Digest Type 1...........: 1
Digest   1...........: 52d32ad5435c6cec8530e6ab56b9c699f1b1f65e
DS Key Tag  2...........: 14125
Algorithm  2...........: 8
Digest Type 2...........: 2
Digest   2...........: 00f686f59de12512d7a1350fb3eff122c5bf342fe45db8f25879ce741c507075
DS Key Tag  3...........: 14125
Algorithm  3...........: 8
Digest Type 3...........: 3
Digest   3...........: 8475b2360b726067ee2d4904bd7ea7b150c4bcebb12a051eb76b000daf628e48
Additional information:
Created:   2005-12-06
Last updated: 2015-12-06
NORID Handle...............: VPDA3O-NORID
Type.......................: organization
Name.......................: VIDAR PETTERSON DESIGN AS
Id Type....................: organization_number
Id Number..................: 981188128
Registrar Handle...........: REG334-NORID
Post Address...............: Rosenkrantzgate 16
Postal Code................: NO-0160
Postal Area................: Oslo
Country....................: NO
Phone Number...............: +47.22419271
Fax Number.................: +47.22424695
Email Address..............: support@giraff.no
Additional information:
Created:   2010-10-01
Last updated: 2010-10-0